murs-cortina1

Els murs cortina estan típicament dissenyats amb perfils d’alumini extruït. La majoria de la superfície del mur sol estar tancada amb vidre, que permet donar un aspecte agradable a l’edifici, a la vegada que facilita la il·luminació natural. Altres materials utilitzats són la pedra, els panells i xapes metàl·liques, aquests són fixats a l’estructura resistent sense ser part d’ella, sinó que gravitant.

El seu gruix generalment és d’aproximadament 10 cm el que li dóna un aspecte lleuger i fi. La seva execució és ràpida, a través de mòduls fabricats d’acord al disseny arquitectònic de cada projecte, generant una envoltant l’edifici.

Ben dissenyat, aquest tipus de façanes pot generar grans avantatges, com el millor control de l’aïllament tèrmic, majors guanys d’energia solar a l’estiu i un important estalvi energètic per climatització. També podria permetre la ventilació natural en alçada i el control de l’aïllament acústic i visual.