facanes-ventilades

La façana ventilada és un sistema de revestiment per a edificacions que ofereix avantatges d’instal·lació en el present i avantatges de conservació en el futur. Són avantatges que es veuen i que es noten.

Amb aquest sistema de façana aconseguim, des del punt de vista tècnic, avantatges molt importants:

 • Es redueixen els moviments de les estructures dels edificis, ja que aquestes no pateixen les variacions de temperatura exterior i les possibles dilatacions de les mateixes.
 • Es restitueix millor la calor absorbida, ja que en ambients amb aïllament en capes la temperatura és més constant en el temps.
 • Es requereix menor gruix de la paret perquè no és necessària la instal·lació de contraparedes.
 • S’aconsegueixen gestions de climatització amb menors costos ja que les dispersions són menors.
 • És té més llibertat per triar el gruix de l’aïllant tèrmic ja que la cambra d’aire també fa les funcions d’aquest.
 • S’aconsegueix un millor aïllament acústic ja que la construcció en capes així ho permet.
  • Gràcies als nous materials que es poden utilitzar en les façanes ventilades, l’arquitecte es pot lluir en els seus projectes des de la primera impressió, ja que té més possibilitats a l’hora de garantir el valor estètic de l’edifici a causa de l’àmplia gamma de colors i formats de les plaques.
   Avantatges en la col·locació. La col·locació de la façana la realitzem sempre en sec per impedir que els canvis atmosfèrics afectin l’estructura de l’edifici un cop col·locada. Els nostres equips d’instal·ladors especialitzats segueixen el projecte dissenyat des del principi.
   Avantatges en l’estructura metàl·lica. L’estructura metàl·lica ha estat especialment dissenyada per sostenir el parament extern amb total seguretat, permet les dilatacions i les possibles contraccions dels diferents materials.
   Per a això, les plaques estan separades per una junta en cadascun dels plans. Això, a més de prevenir possibles moviments de materials a causa dels canvis de temperatura, permet que cada perfil suporti el pes de la peça que sosté i la transmissió de càrregues a cants forjats.

   Avantatges en la capa intermèdia d’aire ventilada. Gràcies a la circulació d’aire entre el parament extern i l’aïllant, aquest es troba sempre en condicions totalment òptimes. Això suposa l’eliminació de la humitat dels murs i fluorescències, i la reducció de la transmissió de calor cap a l’interior en les estacions més càlides.